tisdag 12 juni 2018

Det finns ingen mammarättsrörelse...

Jag råkade hamna på en sida om rättsgrupper och hatgrupper i nätpublikationen "I folkets intresse". Sajten säger sig bekämpa näthat men ägnar sig själv i hög grad åt just det, inte sällan med hjälp av professionella näthatare.

I vilket fall som helst, tidningen säger sig i sin "Granskning internet" ha identifierat de värsta hatgrupperna på nätet som Papparättsgruppen och Mammarättsgruppen vilka sajten nu i stället vill kalla Pappahatsgruppen och Mammahatsgruppen.

Ja, det gör de ju som de vill med.

Det ska alltså handla om kvinnor och män som i vårdnadstvister bekämpar varandra i syfte att få vårdnaden om sina barn. En del är militanta, andra är lugnare och återigen andra är grova näthatare.
- Några av dem har inga gränser alls.

Man undrar ju osökt vad de har råkat ut för.

Redaktionen bakom "I folkets intresse" 
säger sig nämligen vara drabbade av två haters, en i vardera rättsgruppen.
-De har förtalat och kränkt ett par av oss utan att dra in kvinno/mansfrågor, skriver de. Följaktligen undrar man hur nätsajten har kunnat dra slutsatsen att deras båda plågoandar tillhör just ovan nämnda hatgrupper. Redaktionen har läst de misstänktas bloggar, dragit egna subjektiva slutsatser och helt enkelt gissat sig fram vilket är riskfyllt för alla parter. Särskilt som de mycket väl kan ha gissat fel. Man ska vara mycket försiktig med sånt.

Sajten delar in näthatare i fem grupper
som i praktiken omfattar alla människor - varav Papparättarna och Mammarättarna är två.
Sedan spårar det ur helt och hållet.
Papparättarna är ärliga i sitt hat medan Mammarättarna är lömska, skriver sajten.

Ärligt hat och lömskt hat.
Ärligt för att de öppet hotar och tystar kvinnorna?
Lömskt för att kvinnorna som tystade och alltmer tillintetgjorda inte törs höras särskilt mycket alls?
Det är frågan.
Skulle någondera vara att föredra eller ens vara acceptabelt?
Naturligtvis inte.
Hat går bort helt enkelt varför det som sedan följer i bladets text får sorteras bort som snömos...

Jag tror att personerna bakom "I folkets intresse" 
har ett ärligt uppsåt men står under stor påverkan av illasinnade personer. De har en sajt med utgivningsbevis på vilken illasinnade personer kan skriva vilka lögner som helst utan risk. Om myndigheterna mot förmodan skulle gripa in så drabbas endast ägarna av sajten. Själva drivs av privat hämndlystnad, det gör de ingen hemlighet av. En av dem har tydligen debatterats på ofördelaktigt sätt och de som medverkade i den debatten ska få ett helvete framöver. Det är, enligt min mening, en mycket dålig och destruktiv drivkraft.

Jag delar deras avsky för flashback men att forumet är en nätets avskrädesplats betyder ju inte att man kan hitta på vad som helst om folk som tycker tvärtom - och publicera det - vilket dessvärre sker på sajten.

Jag har varit i bloggvärlden sedan 2008
och har sett de så kallade Papparättsaktivisterna på mycket nära håll. Att män var förfördelade i vårdnadstvister då var allmänt känt. Det var för mig inte konstigt alls att män som inte fått sin vilja fram i domstolarna gick samman och började kräva sina rättigheter. Jag till och med stöttade verksamheten. Det visade sig emellertid att de var mycket militanta och bars fram av ett lika starkt som väl dokumenterat kvinnohat. När det tog överhanden kunde jag inte stötta dem längre.

Den första papparättsgruppen 
som jag (numera) känner till kallades Fris (Fäders rätt i samhället). De skrivbordskrigande männen gav sig på en kvinnogrupp kallad Fågel Fenix bestående av misshandlade kvinnor som gått samman för att stötta varandra. Männen i Fris var förfördelade i sina vårdnadstvister och därför hatiska. Det hade emellertid ingenting med kvinnorna i Fågel Fenix att göra.
Det rörde sig alltså inte om bråk i vårdnadstvister.

Männen i Fris - varav många var flitigt förekommande i straffregistret - tålde helt enkelt inte kvinnornas åsikter. De plågade och hotade kvinnorna tills de tystnade vilket är mycket allvarligt i ett demokratiskt samhälle. De flesta av männen i Fris har i dag dragit sig tillbaka. En av dem är numera - utan konkurrens - internets allra värsta näthatare. Dessvärre har han understödstrupper av likasinnade.

Kriget Fris/Fågel Fenix utspelade sig i början av 1990-talet och materialet ligger i hög grad fortfarande kvar på nätet  Den som forskar i ämnet bör alltså inte missa det.

När jag hamnade i Papparättsrörelsens klor
visste jag inte ens om att de var en rörelse. Jag visste heller ingenting om dess mycket otäcka kvinnohat. Det tog flera år innan jag förstod vilka mina "vänner" var. Våra åsikter gick ofta isär och jag blev småningom ett stort hatobjekt av den enda anledningen. De här männen - papparättsnissarna - gillade inte mina åsikter heller. Jag skulle helt enkelt bara dö. Ja, till och med avrättas så smärtsamt som möjligt. Mitt hus skulle sprängas i luften och sprida död och förödelse omkring sig som skulle ge eko över hela världen. För sånt finns inget försvar what so ever. Och det kan knappast kallas ärligt hat. Det är inga snälla gossar detta.

Jag såg alltså under ett stort antal år rätt mycket av den så kallade Papparättsrörelsen vars gemensamma nämnare alltså är ett intensivt kvinnohat. 

Jag såg också ett gäng som kämpade mot sexuella övergrepp på första hand barn och kvinnor men även män. De var alltid anonyma. Det är nämligen förenat med direkt livsfara att uttrycka avsky för den sortens våldshandlingar eller att ta avstånd från pedofiler. 

Det vet jag av egen erfarenhet.
Till och med offren för sexuellt våld - de som våldtagits som barn - plågar de gärna livet ur och tystar.
Anfallen kommer alltid från Papparättsrörelsen. Varför vet de bäst själva. Ingen i den rörelsen tar avstånd från sexuella övergrepp ens på barn.

Men jag har aldrig sett minsta spår av en Mammarättsrörelse. 

Finns den verkligen?
Jag tror inte det.

Det finns kvinnor i vårdnadstvister men ingen som, såvitt jag vet, likt flera av dessa män bedriver sina vårdnadstvister på nätet. Det finns kvinnor som vägrar jamsa med män bara för att de är män och som protesterar mot att bli utsatta för grovt näthat. Och det finns kvinnor som vigt sina liv åt kampen för jämställdhet - en självklarhet som så många män är fullständigt livrädda för. Men det finns faktiskt ingen Mammarättsrörelse som drivna av manshat bedriver en aktiv kamp mot män vare sig ärligt eller lömskt. Så går det helt enkelt inte till på kvinnors vis. Kvinnor älskar män och ger liv även åt pojkar.

De enda som påstår motsatsen är - Papparättsrörelsen. 
Det motiverar nämligen deras egen unkna agenda. 

Jag har personligen aldrig varit part i en vårdnadstvist.
Ingen annan i min familj har heller varit det.

Och jag har full förståelse för att män vill ha samma rättigheter till sina barn som kvinnor.
Lösningen är hur enkel som helst.
Håll sams!
Samarbeta!
Så blir det inga vårdnadstvister. Det har alla barn rätt att kräva av sina föräldrar.

Om någon av parterna krånglar och ingen lösning syns vid horisonten, svälj en extra gång och spela med i elakt spel. Allt för barnens skull. Rätt som det är, är de tonåringar med egen vilja och gott förstånd att tänka självständigt med. Det är då det är viktigt med en grundmurat god kontakt. Se till att barnen får en fin barndom. Det är det viktigaste. Resten ordnar sig.

Jag påstår alltså bestämt att det inte existerar någon Mammarättsrörelse och att ryktet om dess existens är en illvillig konstruktion signad Papparättsrörelsen i avsikt att själva få sympatier för sitt kvinnohat.

Jag tar självklart tacksamt emot varje bevis på motsatsen av "I folkets intresse".

måndag 11 juni 2018

Stalker...Musik, instrumentation och mixning Tommy Aperia
Text och sång Monica Antonsson


Stalker

Jag har fått nog - efter alla år
Så stick iväg – lämna inga spår
Nu är det slut – du har haft din chans
Nu ska du bort – någon annanstans

För det är nog – efter år av gräl
Av allt mitt knog – och av dina fel
Som ondskan själv – triumferar du
med allt ditt hat – fall i glömska nu

Du är en stalker som plågar livet ur folk
Du är en nolla så stor du är
För dina offer kan du se mig som en tolk
De e dags att dra efter all misär

Du – stick iväg – efter allt du gjort
Och sköt dig själv – på nån annan ort
Du släpper mej    jag är inte din
Jag var din grej – men nu är jag min

Solo

Du är en stalker som plågar livet ur folk
Du är en nolla så stor du är
För dina offer kan du se mig som en tolk
De e dags att dra efter all misär

Du – stick iväg – efter allt du gjort
Du ljuger smått – och du ljuger stort
Du sårar folk - när du sprider smuts
Nu ska du dra – men får ingen skjuts

Tonartshöjning
helt tonsteg

Jag har fått nog – av din djävlighet
Av allt förtal – din förföljarsmet
Nu är det slut – du har härjat klart
Nu ska du bort – Stick iväg - sätt fart

söndag 10 juni 2018

Näthat och stalkers...


Sant och bra om näthat och stalkers


https://www.amnesty.se/aktuellt/vald-och-trakasserier-pa-natet-mot-kvinnor-i-sverige/

VÅLD OCH TRAKASSERIER PÅ NÄTET MOT KVINNOR I SVERIGE

Av: Katarina Bergehed  
Sakkunnig kvinnors rättigheter, Amnesty International Sverige
Publicerad: 31 Maj 2018
Den här texten publicerades den 20 november 2017 på Amnestys tidigare blogg, Uttryck. Den återpublicerades här på amnesty.se den 31/5 2018.

Den senaste tiden har sexuellt våld och trakasserier mot kvinnor uppmärksammats stort genom #metoo. Kvinnor i alla åldrar har tröttnat på att hålla tyst om de övergrepp och kränkningar de utsätts för på jobbet, i vardagslivet och i nöjeslivet. Det tycks inte finnas några fredade zoner – inte ens hemma, ensam framför datorn.

En ny undersökning från Amnesty om nätbaserade kränkningar och trakasserier mot kvinnor visar att nära en fjärdedel av de tillfrågade kvinnorna hade erfarenhet av att minst en gång ha varit utsatta för sådana trakasserier eller kränkningar, från 16 procent av kvinnorna i Italien till 33 procent i USA. Undersökningen omfattar kvinnor mellan 18-55 år i åtta länder: Danmark, Italien, Nya Zeeland, Polen, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA. Undersökningen gjordes av Ipsos MORI.

Att internet är en otrygg plats för många är ingen nyhet. Inte heller att kvinnohat, sexism och hot frodas i sociala medier som Facebook och Twitter, och andra webbforum. Amnestys undersökning fokuserar dock på vilka konsekvenser hotfullt och kränkande språk, bilder, hot om fysiskt och/eller sexuellt våld får för de som utsätts. Resultatet ger en fingervisning om hur allvarligt och skadligt näthatet mot kvinnor faktiskt är.

Kvinnor i Sverige

Trots årtionden av jämställdhetsarbete kan samma mönster skönjas i Sverige som i övriga undersökta länder. Av 500 tillfrågade kvinnor i Sverige uppgav 147, motsvarande 29 procent, att de någon gång utsatts för kränkningar och trakasserier på internet. 19 procent av de tillfrågade uppgav att de hade utsatts vid mer än ett tillfälle. 99 kvinnor svarade i mer detalj på var, hur och vilka konsekvenser det fått för dem personligen.

Erfarenheten av kränkningar och trakasserier var betydligt mer utbredd i den yngsta gruppen i undersökningen än i den äldsta.

Nätet skiljer sig inte från samhället i stort när det handlar om diskriminering av och våld mot flickor och kvinnor. Det tar sig ofta uttryck i sexistiska eller kvinnofientliga kommentarer och hot om fysiskt eller sexuellt våld. De kränkningar och trakasserier som kvinnor utsätts för är alltså ofta kopplat till deras kön, men även andra aspekter av deras identitet, såsom etnicitet eller sexuell läggning. Här skiljer sig inte Sverige från andra länder.

Om vi tittar närmare på vad som döljer sig bakom kvinnornas erfarenheter av “kränkningar och trakasserier” i Sverige ser vi att:
 • 70 procent uppgav att de utsatts för allmänt kränkande språkbruk eller kommentarer riktade mot sin person
 • Drygt 48 procent uppgav att de utsatts för sexistiska eller kvinnofientliga kommentarer riktade mot sin person
 • Över 27 procent uppgav att de fått direkta eller indirekta hot om fysiskt eller sexuellt våld riktat mot sin person
 • 19 procent hade utsatts för rasistiskt språkbruk eller rasistiska kommentarer riktade mot sin person
 • Närmare 9 procent hade utsatts för homofobiskt eller transfobiskt språkbruk eller kommentarer riktade mot sin person
 • Drygt 8 procent hade fått intima bilder av sig utlagda på nätet utan att ha gett sitt medgivande
 • Drygt 7 procent hade fått sina personuppgifter publicerade på nätet i syfte att åsamka rädsla eller stress.
I nästan två tredjedelar av fallen uppgav kvinnorna att de inte kände den eller de personer som låg bakom kränkningarna och trakasserierna (knappt 65 %). I drygt 27 procent var det fråga om en person som kvinnan kände personligen. I drygt 14 procent av fallen handlade det om en nuvarande eller tidigare partner.

Konsekvenser för den som utsätts

Effekterna av att utsättas för kränkande kommentarer, hot om sexuellt våld, rasism eller få dina privata bilder eller uppgifter spridda försvinner inte i samma stund som du loggar ut.

Amnestys undersökning pekar tvärtom på förödande konsekvenser för dem som utsätts.

Många av de tillfrågade kvinnorna i den svenska studien uppgav att de fått allvarliga psykologiska besvär, som en direkt följd av de kränkningar och trakasserier de utsatts för på sociala media.
 • 39 procent uppgav att de fruktat för sin fysiska säkerhet
 • 18 procent uppgav att de känt oro för sin familjs säkerhet
 • Två tredjedelar av de kvinnor som utsatts uppgav att de hade en känsla av maktlöshet vad gäller sin förmåga att bemöta kränkningarna och trakasserierna
 • 67 procent angav att de fått sömnproblem
 • Drygt 60 procent upplevde sämre självkänsla eller brist på självförtroende
 • 58 procent hade upplevt panikattacker, ångest eller stress
 • Över hälften hade upplevt en känsla av isolering eller ett behov att dra sig undan
 • Över hälften uppgav att de hade svårare att fokusera på vardagsuppgifter
 • Över hälften uppgav att de bävat inför tanken på att använda internet eller sociala medier
 • Över hälften upplevde en känsla av oro när de får e-post eller notiser från sociala medier
 • 48 procent upplevde humörsvängningar
 • 46 procent upplevde att de hade svårt att koncentrera sig längre stunder
 • 38 procent upplevde att de inte kunnat slutföra det de vanligtvis skulle ha gjort en vanlig dag
 • 31 procent uppgav att de upplevt sig mindre förmögna att fatta vardagliga beslut
Konsekvenser i samhället

Nätbaserade kränkningar, hot och trakasserier – det som ofta brukar benämnas som näthat – får allvarliga konsekvenser. Inte bara för individen utan för samhället i stort.

Internet och sociala medier har revolutionerat vår möjlighet att uttrycka oss och kommunicera med andra samt ta del av och sprida information. Det gäller inte minst i Sverige, vars invånare ofta beskrivs som “världens mest uppkopplade folk”. Sociala medier är en viktig arena där individer kan utöva sin yttrandefrihet, men näthat utgör ett direkt hot mot detta och riskerar att tysta människors röster. Kränkningar, hot och trakasserier kan leda till självcensur eller att individer helt avstår från att uttrycka sina åsikter på sociala medier – eller helt slutar att använda dem.

I Amnestys undersökning uppgav 23 procent av de kvinnor som utsatts för kränkningar och trakasserier på nätet i Sverige, att de slutat posta sådant som uttrycker deras åsikter i vissa frågor. Vidare svarade 32 procent att de använder sociala medier lite eller mycket mindre än tidigare. 7 procent har helt slutat använda de sociala medier där kränkningarna skett.
Yttrandefrihet omfattar inte hat eller våld

Alla typer av nätbaserat våld och näthat måste bekämpas. Amnesty understryker vikten av att regeringar världen över, inklusive i Sverige, ser till att lagar, policies, praxis och utbildning är på plats och fungerar för att förebygga och få ett slut på trakasserier och våld mot kvinnor online. Samtidigt får inte näthat användas som en ursäkt för att minska yttrandefriheten.


Från Amnestys sida konstaterar vi att yttrandefriheten även skyddar uttryck som kan upplevas som anstötliga, sårande eller störande. Men yttrandefriheten kan aldrig användas för att förespråka hat och våld.

Många av Sveriges lagar som ska skydda individen från integritetskränkningar från andra, tillkom långt före internet och måste uppdateras. Regeringen lade nyligen fram en proposition om att stärka det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten. I den föreslås bland annat att ett nytt brott införs: olaga integritetsintrång, som gör det straffbart att göra intrång i någon annans privatliv genom att sprida integritetskänsliga bilder och uppgifter. Dessutom föreslås att bestämmelserna om olaga hot, ofredande och förolämpning uppdateras och förtydligas för att bättre kunna täcka in sådana brott som begås på internet. Detta blir ett viktigt steg för utvecklingen av trygghet på nätet.

Men inte bara regeringar måste agera. Även företagen som tillhandahåller sociala medieplattformar har ett stort ansvar. De måste intensifiera arbetet för att alla – inte minst flickor och kvinnor – fritt kan använda deras plattformar utan rädsla och fruktan.
* Undersökningen genomfördes av Ipsos MORI, som använde sig av en nätbaserad enkät. 500 kvinnor mellan 18-55 år i varje land ingår i undersökningen och och urvalet avseende kvinnornas ålder, region och yrkesverksamhet återspeglar den proportionella andelen i befolkningen i respektive land. Urvalet är nationellt representativt för respektive land. Felmarginalen för varje land varierar mellan 3-4 %.Fyra typer av stalkers:

Henrik Belfrage, professor i kriminologi, har delat upp förföljarna i fyra olika typer:
Den före detta partnern
En person som har svårt att acceptera en brytning och förföljer sin tidigare partner. Den före detta partnern är den vanligaste typen av den förföljare. Den har också störst risk för att bli våldsam.
Den socialt inkompetente
En person som inte förstår det sociala spelet och inte kan ta ett nej. Den socialt inkompetente kan inte tolka det personer säger utan tror att det betyder det han vill.
Den hämndlystne
Kämpar för att få upprättelse. Här återfinns exempelvis rättshaveristen som vill få upprättelse genom att exempelvis trakassera beslutsfattare med anonyma brev.
Erotomanen
Erotomani är en psykisk sjukdom. Personen är besatt av en person och tror att känslorna är besvarade. Personen kan tro att de redan har en kärleksrelation fast de inte har det. Personerna kanske inte ens har träffats. Erotomaner kan ofta förfölja kända personer.

måndag 7 maj 2018

Syftet var att ge henne lugn och ro. Det är inte näthat.

Syftet var att ge henne lugn och ro. 

Det är inte näthat.


Att på falska grunder återge en händelse som denna, 
inte hålla sig till sanningen och låta kommentarsfältet flöda av hat i avsikt 
att skandalisera oskyldiga människor som bara ville väl... 


DET
ÄR NÄTHAT.


Jag talade härom dagen med en domare som tyckte sig märka en viss stiltje på stämningsfronten. Jag kunde emellertid lugna honom med att andningspausen är högst tillfällig. Det finns många domstolar i vårt avlånga land och ska man som min specielle plågoande - Jöns Pelle Jönsson - vara verksam i allihop så får man gno på helt enkelt. Då går det inte an att ligga på latsidan. 

Jöns Pelle Jönsson och hans närmaste polare verkar emellertid ha det tråkigare än vanligt just nu. Man har till och med grävt fram en flera år gammal händelse som man tycker är ett enastående exempel på näthat. Det ska bero på den fagra Catta i Bubblan som redan när det begav sig illvilligt och avsiktligt missförstod alltihop.  


Jag har inte läst inlägget hos "I folkets intresse" och inte heller kommentarerna kring händelsen. Det behövs inte. Jag är trots allt den som allra bäst känner sanningen i detta fall och följaktligen kan stilla eventuell nyfikenhet så här i efterhand. 


I händelsernas centrum stod Anna1, LDJ och jag själv i nämnd ordning. Jag höll dessutom tre andra personer informerade, enligt önskemål från Anna1.  


Man kan möjligen tycka att det var en konstig begäran från hennes sida - att vilja försvinna en vecka - men så såg den ut och då fick det bli så. Att av det dra slutsatsen att hon ville ge Jöns Pelle Jönsson skulden för en veckolång "död" är direkt absurt. Anna1 ville vara ifred. Det var hela saken. Och hon ville verkligen inte att Jöns Pelle Jönsson skulle söka upp henne på sjukhuset. 


Jag protesterade faktiskt - hennes budskap skulle trots allt kunna slå tillbaka på mig - men hon var just då viktigast, så hon fick som hon ville.  


Detta kan förstås bevisas.

Och jag har berättat det tidigare också utan att söta Catta låtit sig imponeras. Sanningen passar inte hennes teorier helt enkelt. Hon missar sällan eller aldrig en chans till lite hat. Detta sagt som en ren konsumentupplysning till den som låtit sig luras till publicering.

Jag kommer därför att lägga ut materialet på den här mycket passande bloggen. Det är trots allt sedan länge sammanställt och skärskådat flera gånger om av tingsrätten. Personerna är nu anonymiserade men händelseförloppet är intakt. 
Trevlig läsning!


***


 Sammanställning av
Anna1:s kommentarer och mail i samband med hennes självmordsförsök. 


Så här gick det till:Anna1:s  brev till mig 
från Löwenströmska lasarettet den 3 maj 2015.


Jag här sammanställt Anna1:s aktiviteter på bloggar och i mail under den värsta tiden i samband med hennes självmordsförsök. Precis som LDJ sålde hon sedan sig – och mig – till Jöns Pelle Jönsson för att slippa undan det grova förtalet på Kluckida.se. Genom att skriva sitt brev till Stockholms tingsrätt, Justitiekanslern och Åklagarämbetet - och ge Jöns Jönsson de lögner han ville ha - slapp hon undan för egen del. 

I efterhand vet vi att Anna1 har en mycket allvarlig diagnos som delvis förklarar vad som hände. Den diagnosen har dessvärre också gjort det möjligt för mindre nogräknade krafter att utnyttja hennes svagheter för eget syfte. Hennes minnesbilder går hit och dit och hon kan inte se sin egen roll i det hela. Hon vänder kappan efter vinden och håller gärna med den hon sist talade med. Allt för att vara till lags och slippa bli uthängd på nytt. Det är fullt förståligt men svårt att hantera av den som för stunden är förfördelad.

För att få en bild av vad Anna1 ställde till med de här åren har jag sammanställt hennes egna mail och kommentarer på olika bloggar. Jag kan därför med hennes egna ord visa hur självmordsbenägen hon var hösten 2013 och vad det berodde på.  

Umgänget oss emellan pågick uteslutande på olika bloggar, per mail och telefon. Om jag hade känt till hur sjuk hon var så hade jag inte släppt in henne i bloggen. Men om det visste vi alltså ingenting. I synnerhet som hon likt många andra länge var anonym.

Att vi i dagligt tal försåg Jöns Pelle Jönsson med diverse öknamn hängde ihop med att LDJ inte kunde höra vare sig hans namn eller ordet Kluckida utan att bli, som hon sa, spyfärdig. Själva namnet hade blivit symbol för det helvete av näthat som Jöns Pelle Jönsson tvingade oss att leva i. Att hitta på andra namn och försöka se någon sorts humor i eländet var helt enkelt ett sätt för oss att överleva.

Kluckida = Jöns Pelle Jönsson och hans nättidning blev:
(fuck him – fuck Kluckida – fuckida – fucken)2013 07 03      
Anna1 i bloggen Shit happens 3 juli 2013 12:50 
Jag åkte faktiskt in till psyket igår. Jag har varit där så många gånger nu att läkarna och sjuksköterskorna känner igen mig.
Jag sa som det var att nu börjar Kluckida hänga ut både mig och LG i sitt krig mot LG.
Samtidigt som han bussar polisen på mig "nu kommer dom och tar dig Anna1" !!! 
Syftet är att man ska känna skräck och alltid vara rädd, verkar det som
Sid 220


2013 07 06 
Anonym 6 juli 2013 10:23 bloggen Shit happens
Det är dålig stil att skrämma dig med polisen Anna1.
Strunta i honom bara.
Det är honom de ska ta.
Sid 221 2013 07 09       
Anna1 den 9 juli 2013 16:45 bloggen Shit happens:
Var hos polisen idag. 
Jöns Pelle Jönsson kommer att åtala mig också och mycket ligger ju för honom i dagsläget, han har mina mail, min blogg nedsparad och gud vet vad mer. Jag har ingenting kvar, min mail blev hackad och jag stängde därför igen kontot. Jag har inget försvar, ingenting.
Men jag nekar till brott för jag vet vilka manipulationer jag blivit utsatt för och vilka katasrofala konsekvenser det kunde fått.

Jag vet också när min lillebror skulle hängas ut, och därför bestämde jag mig för att hänga mig i hallen. Jag lyckades nästan, en hårsmån från döden var jag.
Det värsta för mig var att i samband med att jag försökte ta mitt liv så förlorade jag det viktigaste för mig. Jag har alltid haft Gud i mitt hjärta. När jag vaknade på psykakuten hade han lämnat mig.

Det är sådana extrema saker som har hänt under de sista två åren: jag har "förlorat" min son, mitt psyke och känsloliv är förstört, mitt hjärta krossat och jag känner konstant smärta. Smärta för hur människor på jorden kunde göra mig så illa. Det är fel för jag är inte ond.
Jag har vaknat upp varje natt i tre dygn av att jag skriker för det smäller till i mitt huvud och sen avdomnar både min höger och vänsterarm. Jag ska in på ytterligare en utredning för det, för att utreda om jag har epilepsi.
Ni har gjort mig så illa och planterat hat i mitt hjärta. Innan var jag så fin och oförstörd. Det är jag verkligen inte längre. Fan ta er !2013 07 09       
Anna19 juli 2013 19:20 bloggen Shit happens
Kanske att jag hittar styrkan att Fucken och jag kan gå upp i domstol istället för ett strafföreläggande. Kanske efter den "avhyvlingen" att Fucken börjar förstå begrepp som medmänsklighet, kärlek och respekt. Allt handlar inte bara om att vinna, Jöns Pelle Jönsson!
Sid 222              


Anna19 juli 2013 20:22 bloggen Shit happens
Det absolut värsta är att jag har ingen nu. Min son och hans pappa är i Thailand, mina vänner bor inte kvar i Sölna längre. Jag är ensam och jag är dessutom anklagad för brott.
Jag tycker därför att vi ska hålla oss till sanningen. Och den är: vad fan har ni gjort mot mig ???
Nej, den förstår ni inte ens själva.
Som sagt: mördare!Anna1 9 juli 2013 20:55 bloggen Shit happens
Så lilla Fucken: nu kommer jag och tar dig ! Vem hade kunnat tro att jag skulle ta en man som är 20 år äldre till domstol, eller att han skulle ta mig dit. Det är overkligt.

2013 07 09       
Monica Antonsson 9 juli 2013 22:49 bloggen Shit happens
Bästa Anna1,
Jag blev uppmärksammad per mail på dina kommentarer här. Och jag förstår inte riktigt. Vad i all världen ska han åtala dig för? Finns det någon rimlig anledning? Jag tror inte det.
Sid 223              

Jag tycker så här:
Vill han åtala någon/några så är det faktiskt bara bra. Då kommer hans egen galna verksamhet fram i ljuset och vi kan äntligen få rätsida på vansinnigheterna. Det välkomnar jag. Särskilt som han inte har något på fötterna vad gäller de aktuella hoten om åtal.

Så oroa dig inte.
Du är inte ensam. Vi är flera som stödjer dig. Jag håller med om att det är botten att ge sig på dig. Vi hade ett väldigt bra samtal sist, eller hur? Jo, det vet jag att du tycker. Du hade fått rätsida på saker och ting och jag förstår att du är skörare än andra vilket jag ju inte kunde veta från början.

Så jag tycker att vi ska stötta varandra och hjälpas åt. Det brukar bli bäst så. Jag kommer att försvara dig stenhårt i en eventuell process.


2013 07 10       
Anna1 den 10 juli 2013 14:53 bloggen Shit happens
Tack snälla Monica, det värmde i mitt oroshjärta. Jag mår inte så bra idag, höll på att hoppa ut genom fönstret i morse, såg det som den enda utvägen, men sen ringde polisen och sa att utredningen är nedlagd. Han avsatte dessutom 30 minuter till att prata med mig och vara ett stöd. Som jag behövde det! Usch... livet ska inte behöva vara på det här sättet.
Puss på dig!
/Anna1
Sid 223              2013 07 10       
Monica Antonsson den 10 juli 2013 17:29 bloggen Shit happens
Jag håller helt med dig om det, Anna1.
Det är det egentligen inte heller. Det här är en onaturlig värld som du kanske borde undvika med tanke på att du är så känslig.
Jag vill be dig att sluta tänka i termer om självmord. Oavsett hur ditt förhållande med sonen ser ut så behöver han sin mamma - förr eller senare. Och du behöver honom. Han är ju en del av dig.
Du behöver inte vara det minsta orolig. Vi bildar ring runt dig till skydd om det behövs. Inga problem.
Sid 223-224      


2013 07 10       
Monica Antonsson10 juli 2013 18:16 bloggen Shit happens
Vilken ful f-n...
Så han polisanmälde dig först och skrämde därefter nästan livet ur dig med kommentarer som:
- Nu kommer polisen och tar dig!
- Varför letar polisen efter dig?
Eller hur han nu formulerade sig.
Otroligt hjärtlöst. Usch!
Sid 224  2013 07 13       
Anonym13 juli 2013 13:28 bloggen Shit happens
Och blogginnehavarskan (Cattas bubbla) släppte igenom skitstövelns psykningar mot Anna1 utan att blinka - att hon skulle ha lämnat bloggen obevakad är bara en efterhandskonstruktion när hon av andra fått veta att det hade gått för långt.
Sid 224              


2013 07 15      
Anna1 Anonym15 juli 2013 22:06 bloggen Shit happens
Igår blev jag drogad. Dom tog min telefon och mitt kort. Det enda jag undrade när jag vaknade upp var varför de inte våldtog mig. Varför de inte gjort som så många andra. Kanske att ett våldtäktsoffer inte är intressant, man har inget motstånd eftersom man redan är så sönderslagen?
Jag kommer att skriva den lilla boken om ondska 2.
Sid 228             

Anna1 Anonym15 juli 2013 23:27 bloggen Shit happens
Själv har jag alltid önskat att ingen ska slå in på mörkrets väg. Jag har - in i det sista - försökt att ändra förhändelseförlopp, skeenden och situationer. Jag gav precis allt, hela min själ gav jag bort. Jag har inte ens min son kvar.
Nu är det upp till dig Gud - vill du att jag ska leva, så hjälp mig i så fall att leva. Jag håller på att dö.


Anna1 Anonym15 juli 2013 23:45 bloggen Shit happens
Mitt hjärta är krossat.


2013 07 16       
Monica Antonsson16 juli 2013 08:09 bloggen Shit happens
Någon som känner till Anna1:s mamma och kan slå larm?


2013 09 11       
Monica
Inlägget: Åh, så snällt. (om LDJ)
Ni som har följt oss de senaste åren vet att vi har en något bräcklig relation numera. Det kan vi helt och hållet tillskriva Jöns Pelle Jönsson. Om sanningen ska fram så lever vi i ett rent helvete på grund av den mannen. Det är ingenting att hymla om. Inte heller att det är svårt med tilliten nu. Men vi hanterar det så gott vi kan och pratar i alla fall. Det händer till och med att vi skrattar.
Framför allt är vi eniga om att stötta Anna1. Så det här är till dig, Anna1...
(en tröstebild som nu är försvunnen)
Sid 237   


Anna1
Tack Monica ock LDJ... det jag går igenom nu är ingen lek. Han verkar vilja utmåla mig som den hemskaste och ondaste människa på jorden, trots att han vet att det inte är sant!
Jag är i ett vacuumtillstånd, och behöver allt stöd i världen! Jag är också beredd att ge tillbaka i den mån jag orkar.
Tack och kram
                          
Monica
Vi vet, Anna1.
Vi har levt med det där helvetet i över 2,5 år nu. Men vi finns här när du behöver oss. Vi hjälper dig så gott vi kan. Slå en pling bara. No problems...


2013 09 12      
Anna1: Jag gjorde för övrigt min första polisanmälan idag. Uppgifterna som ska spridas ut på nätet är känsliga. Otroligt känsliga.
Jag har inga som helst problem med att han ger mig några sparkar. Kanske förtjänar jag det till och med. Men inte mina familjemedlemmar. De har inte gjort ett skit.
Och ni kan ju bara förstå när A, som snart är 12 år, och den mest sympatiska, kärleksfulla och smartaste lilla kille hittar sin mamma på Kluckida.
Det kommer ta otroligt hårt på honom.
Sid 239  Monica:
Du får helt enkelt försöka förhindra honom att gå in där, Anna1. Tala om för hans pappa hur det ligger till. Han måste hjälpa dig. Jöns Pelle Jönsson har inga skrupler. Han skiter i hur du och din son mår. Så skydda pojken! Tids nog får vi bort eländet.2013 09 14       
Anonym 14 september 2013 19:33
Gud ge mig styrka. Ge mig styrka för att jag är ditt barn. Ge mig styrka för jag har rätt att leva och för att jag gav allt jag kunde. Jag gav bort hela min själ och mitt hjärta. Jag gjorde det inte av ondska utan av en ovillkorlig kärlek till mänskligheten och livet självt. Jag trodde jag kunde förändra, ställa allt till rätta. Ser du verkligen inte det, hur jag kämpat?

Kom tillbaka till mig. Och är jag sjuk måste du hjälpa mig att bli frisk igen. Du måste hjälpa mig när jag åker in till Danderyds sjukhus. Du måste hjälpa mig när jag ligger där ensam i en sjukhussäng. Det enda jag begär är att du älskar och stöttar mig.
Sid 239


Anna1 Anonym14 september 2013 20:10
Eller fel, jag begär inte att han stöttar mig. 
Jag vill bara att någon älskar mig trots alla mina fel och brister.
Nu ringer jag taxin för nu är all spriten slut.  Monica Antonsson14 september 2013 20:33
Det är många som älskar dig Anna1,
Kom igen nu!
Vi behöver dig!Monica Antonsson14 september 2013 20:34
Släpp inte taget!


2013 10 08       Monica
Inlägg: Hälsning från Anna1
Hälsning från Anna1...

Ovan molnen är himlen alltid blå...

Anna1 ringde mig vid midnatt. Hon är intagen på sjukhus nu.  Hon var lugn, samlad och så där gullig som bara hon kan vara när hon mår någorlunda bra. Men hon var svag och satt i rullstol. Hon hade kateter och dropp. Och det ville hon absolut att jag skulle berätta för er här i min blogg. Därav dessa rader.
- Vi måste få ett slut på förtalskampanjerna, sa hon. Det här går inte längre! Risken är stor att någon faktiskt kommer att dö.
Så vi diskuterade en civil stämning av vår plågoande i över en timma och att vi som är hans offer måste ställa upp och hålla ihop. Till sist kunde hon med hjälp av personalen gå till sängs. Hon blir kvar på sjukhuset en tid och ska sedan försöka hålla sig borta från bloggvärlden, sa hon.
Jag kan bara skicka styrkekramar och önska henne god bättring. Ni som läser detta gör säkert detsamma...
Jag har läst upp texten för Anna1 som har okejat densamma.
            
               
Anonym
Jag tycker det är för jävligt med alla dessa vuxna människor utan brist på empati som hänger ut andra på nätet, speciellt när många av dem har barn!? Psykiatrin är åt skogen och troligen en stor faktor till det hela. Den du har råkat ut för är inte ensam om att syssla med sådana metoder, han tycks dock umgås med likasinnade.
Sid 241             Alexis
Hälsa tillbaka till Anna1 från mig att det hjälper att ta det lugnt. Hoppas allt ordnar sig.
Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei...
Alexis


2013 12 17       Anna1:s första självmordsförsök. Se nedan.
2014 01 11       Anna1:s andra självmordsförsök. Se nedan.


2014 01 12       
Här har jag på Anna1:s begäran lagt ut ett blogginlägg om att ett av Jöns Pelle Jönssons offer är borta. Det får Jöns Pelle Jönsson att radera det mesta på sina förtalssidor om både Anna1 och LDJ vilket var mer än vi vågade hoppas på. 
Sid 242   
   
Så här såg det ut: 

Jag är från ansvarigt håll ombedd att meddela följande:
 Jag citerar
En av de kvinnor som Jöns Pelle Jönsson i Sundberget
förföljt och plågat utan gräns i sin så kallade nättidning är borta nu.
Mer än så får jag inte säga.Upplagd av Monica Antonsson kl. 19:09  
        

2014 01 12                                   
Mail från Björn
Sent: Sunday, January 12, 2014 11:00 PM
Subject: nödd o tvungen
Anna1 eller LDJ?
Björn


Jag inser att jag bör meddela dem som hyser sympatier för Anna1 hur det verkligen ligger till och att Anna1 helt enkelt har bett om en veckas lugn utan risk för att hennes plågoande ska dyka upp på sjukhuset där hon är intagen. Så jag skriver och berättar enligt vad jag vet och vad Anna1 och LDJ har berättat. 


2014-01-13                                  
Mail till Björn, Alexis och Verutschkow 
(som börjat uttrycka sorg på bloggen)

Hej!
Jag skickar det här till Björn, Alexis och Verutschkow som jag hoppas inte kan se varandras mailadresser.

Den 17 dec försökte Anna1 hänga sig från sin balkong. Räddningstjänsten fick plocka ner henne med stegbil. LDJ var den som slog larm. Anna1 hade fortfarande repet runt halsen när hon kom ner. Det var mycket dramatiskt och hon blev tvångsintagen för psykvård inkl elchocker. Läkarna bedömer att hon är regelrätt hjärntvättad och måste avprogrammeras.

I helgen släpptes hon hem för permisson. Det var inte särskilt klokt. Hon var glittrande glad och kände sig hur bra som helst, sa hon. Sedan drack hon alkohol, ringde till fucken, talade in på hans svarare att hon ville köpa sig fri från hans sidor.

I går morse (söndagen den 12 jan) försökte hon med telefonsladden tre varv runt halsen hänga sig från balkongen igen. Men sladden var för lång så hon hamnade på grannens balkong. Räddningstjänsten ryckte ut och plockade ner henne från balkongen än en gång. Hon är illa åtgången, sårig runt hela halsen och kan knappt tala.

Hon fördes tillbaka till sjukhuset och lever alltså men är ett hasande vrak, säger LDJ som varit där och som står som närmast anhörig tillsammans med Anna1:s fd man. Vi kan andas ut ett tag till.

Anna1 är helt fixerad och kan inte låta bli att gå in på fuckens sidor. Personalen har tagit ifrån henne telefon och dator. Ingen får diskutera fucken med henne utom läkare. Personalen har också sagt att hon inte är den första patient som varit intagen där på grund av fucken. De har fått se hans bild och har nu bett om aktuellt diarie-nummer hos JK. 

Men,
Det är oklart om Anna1 fört över några pengar till fucken. LDJ och personalen försökte reda ut det igår för att i så fall stoppa transaktionen.
Det är oklart om hon lovat honom något belopp. Hon tror att han kommer att fakturera henne vilket han tidigare gjort med andra. Hon klarar inte det.
Det är oklart om hon har talat om för honom var hon befinner sig. Har hon det finns risk att han försöker sig på en kontakt. Särskilt som hon har meddelat JK att hon är beredd att vittna till hans nackdel och det vet han.

Hon måste hålla sig undan och menar, att om han tror att hon är död så kommer han inte att söka efter henne.

Det är för övrigt sant att hon är borta, menar hon. Hon är ju inte hemma.
Hon har fått sekretessmarkering och kommer förmodligen också att få en god man så hon inte gör sig av med alla sina pengar.
Hon är med andra ord mycket sjuk.

Det är Anna1 själv som har formulerat texten och bett att jag ska skriva på bloggen att hon är borta nu. Hon hoppas att han ska bli rädd och kanske dra tillbaka sin tidning.

Jag tycker det är väldigt olustigt med det där blogginlägget.
Det kan slå tillbaka på mig.
Men just nu är Anna1 det viktigaste.

För övrigt så har BS stämt fucken på 1.9 miljoner. Han bör få den stämningen idag eller i morgon. Flera andra funderar i liknande banor.
Det får vara nog nu.

Som ni förstår måste ni hålla tyst om detta.
Det är bara ni som utomstående som vet.
Var rädda om er!
Monica
Sid 242    2014-01-16 
Mail till Björn, Alexis och Verutschkow
Här kommer en hälsning till er från Ann.

Igår em hade hennes tillstånd inte förbättrats det minsta uppgav ansvarig läkare.
I dag har hon ringt till LDJ som gör allt för att hålla henne vid liv. Hon är ju undersköterska och har jobbat med sånt här i hela sitt liv. Själv har jag inga kunskaper what so ever om psykiska sjukdomar.

Anna1 fick i varje fall veta att jag har skrivit som hon ville på bloggen. Det gjorde henne lättad. Nu kan hon vara borta utan att dö, som hon sa.

Hennes mamma och en syster har varit där men det är alltså LDJ som drar lasset. Allt enligt LDJ själv. Jag är rädd att hon ska braka igenom själv. Igen. Så håll tummarna!
Jag har lovat att jag ska följa med och hälsa på när jag väl är klar med XX. 

Anna1 är jätteglad för er alla tre, att ni bryr er och håller tyst.
Hon hälsar så gott och LDJ instämmer.
Var rädda om er!
Monica
Sid 243  


2014 01 31       
Det ÄR faktiskt Jöns Pelle Jönssons fel...


LDJ ringde mig i går och var väldigt olycklig. Hon hade läst Cattas blogg nämligen.
- Hur ska jag nu kunna skydda Anna1, sa hon förtvivlat. Får hon syn på det där så gör hon om det igen. 

Jag kände mig tvungen att med sedvanlig motvilja gå in på Cattas blogg och där fann jag följande hotfulla lilla text:

"Har så mycket jag skulle vilja skriva
om men jag är så trött så det skulle bara bli halvgjort, så jag väntar till piggnaden infinner sig, sen ska jag minsann uttrycka mina åsikter. 

Då ska jag skriva om fenomenet att man går ut och hittar på att en specifik person är död för att man ska få klämma åt sin fiende och få folk att tro att den indirekt är skyldig till dödsfallet. Det är bland det mest sinnessjuka beteende jag sett faktiskt. Jag menar, nog måste det finnas andra sätt än att hitta på att en person är död och lägga skulden på någon för det fiktiva dödsfallet? Det är fan i mig så nära sinnessjukt beteende man kan komma."

Så typiskt!
Som vanligt hade hon dragit fel slutsats och som vanligt gick hon ut för att frälsa hela världen med just den. I stället för att ta reda på fakta. Och hon hade alltså fel. 

Det säger sig självt att syftet INTE var att ge fucken skulden för en veckas bortovaro. Det hade så klart varit meningslöst och faller på sin egen orimlighet. Anna1 ville ha lugn och ro från Jöns Pelle Jönsson. Hon ville framför allt inte att han skulle söka upp henne. 
Capish?!


Anna1:s tidsfrist var alltså över.
Vi visste att det skulle komma men vi visste inte hur och när.

Anna1 har nämligen haft fräckheten att överleva.
Gänget runt Jöns Pelle Jönsson hade lystet kollat folkbokföringen varenda dag i väntan på dödsbud. En av dem har ringt och berättat det. När det inte kom blev bevikelsen så stor att fagra Catta kände sig tvungen att låta sin besvikelse gå ut över någon - som till exempel mig.  
Ingen medkänsla. Ingen empati - utom märkligt nog med gärningsmannen (!) som i sin galenskap orsakar oss allt detta lidande och elände.  

LDJ är som sagt förtvivlad. Hon är numera stödperson för Anna1, själva länken mellan vård och patient eller hur man ska uttrycka det. Vi kom därför överens om att jag nu ska berätta vad som hänt. 
Allt för att undvika spekulationer.
Så här ligger det till:

Anna1 har försökt ta sitt liv …
Räddningsaktionerna kring henne har varit mycket dramatiska. …

Anna1 togs in på sjukhus av personal som sa att hon inte var den första patient som kommit dit på grund av Jöns Pelle Jönsson. Det låter i mina öron helt befängt men så var det. Somlig personal ska till och med ha ägnat sina lediga kvällar åt att läsa hans eländiga nättidning. De känner därför till oss alla rätt väl.

Jöns Pelle Jönsson och hans nätblaska är alltså föremål för diskussioner inom sjukvården vilket gjorde att Anna1 för första gången blev trodd. Få om ens några kan föreställa sig att det sitter en gubbe på toppen av ett höghus i Sundberget och bara sprider lögner och förtal som enda sysselsättning.

Några veckor efter det första självmordsförsöket fick Anna1 en alltför tidig permission, åkte hem och gjorde om självmordsförsöket igen. Med samma dramatiska räddningsaktion som följd. Det tog över en vecka innan hon ens kunde prata ordentligt. Såren runt hela hennes nacke och hals berättar en väldigt otäck historia. Mentalt är hon, som LDJ säger, ett hasande vrak.
Det handlar alltså inte om att någon försökt ”klämma åt sin fiende” för att få folk att tro att han indirekt är skyldig till det som hänt.
Det ÄR Jöns Pelle Jönssons fel. Det är bara att tugga i sig.

Vad som händer nu får Jöns Pelle Jönsson och Catta - ensamma - bära ansvaret för. Så sa LDJ igår. Hon kan inte under rådande omständigheter ta ansvaret för vad som händer.

LDJ och personalen gör nu allt för att hindra Anna1 från att gå ut på internet. Därför är Cattas tarvligheter ett hot mot hennes hälsa nu. Precis som det här inlägget som jag därför har för avsikt att stänga snarast möjligt. 

Det var Anna1 själv som ville sprida budskapet att hon var borta. Det var ett sätt för henne att få försvinna ett tag utan att dö.
- Och jag är ju faktiskt borta, sa hon. Jag är ju inte hemma.

Det var också ett sätt att minska risken för att Jöns Pelle Jönsson skulle dyka upp på sjukhuset och försöka manipulera henne igen. Tanken är att hon ska byta namn, förses med sekretessmarkering och vips bara försvinna ur sikte för honom och hans anhang – ni som i stället för att reagera med empati för en medmänniska alltså bara iskallt skärskådade folkbokföringen i väntan på en bekräftelse om död. 

Problemet med Anna1 är att hon inte tål livet på internet. Hon har därför datorförbud just nu. Hur det där ska lösas framöver vet ännu ingen. Just nu kan man bara konstatera att hon är för sjuk för det mesta, svårt skadad och inlagd på sjukhus.

Var vänlig respektera det och låt henne vara ifred.

                                                    

2014 01 31
Monica Antonsson13:38 Sanningen-om-Y-bloggen
Anna1 är nu informerad om det här inlägget och dess ursprung. Det får därför ligga kvar så länge det behövs.
Ni som känner empati för Anna1 är välkomna att skicka henne gulliga små hälsningar här i kommentarsfältet. Hon kommer garanterat att läsa dem.
Sid 249    
         

Anonym14:21 Sanningen-om-Y-bloggen
Okej!
Hej Anna1! Tack för kort och kryapåönskningar! Var och tog prover igår och skall se doktorn på fredag. Snart våras det för oss alla!
AlexisMonica Antonsson 07:44 Sanningen-om-Y-bloggen
Härligt Alexis!


Hmm15:51 Sanningen-om-Y-bloggen
Jag skickar gärna en hälsing till Anna1 här om att jag önskar henne allt gott, men helst hade jag sett att hon inte lästa här alls eller någon annan stans på nätet heller. Att ingen skrev om henne alls. Ingen.Monica Antonsson 07:42 Sanningen-om-Y-bloggen
Jag har aldrig träffat Anna1.
Det händer att hon ringer och då brukar vi ha trevliga samtal. Hon har skickat mig ett vykort med en liten katt på vilket jag blev väldigt glad för. Det har hon gjort till alla som varit informerade om situationen. Och LDJ – som i detta fall är närmast heroisk - har sett till att hon flera gånger fått fina blommor från oss. Allt för att hon ska må så bra som möjligt. För det är hon värd. Hon är en människa med samma rättigheter till välbefinnande som alla andra.

För övrigt så lär Jöns Pelle Jönsson ha skrivit om Anna1 igen. Han har än en gång polisanmält henne för något. Det var mer än vad hon orkade med så igår var det dags igen. Hon står nu under bevakning dygnet runt.

Så jag upprepar:

Släpp ämnet!
Låt henne och de som kämpar vid hennes sida vara ifred!!!


Anonym 10:55 Sanningen-om-Y-bloggen
Hmm försökte här hålla sig väl med Catta genom att själv hålla snacket om Anna1 vid liv genom att paradoxalt avråda från det... En sorts avundsjuka mot de som gör gott och klart utsagt att de önskar få göra så i det tysta.
Jag tror inte heller att Hmm i cattagänget besitter mer kunskap och förstånd om vad som är bra för Anna1 just nu än den personal och läkare som har hand om henne.
Catta skall vi inte tala om. För att använda hennes egna ord går hon över lik för att få klämma åt de hon inte gillar. Sinnessjukt.


2015 02 02                                   
Verutschkow rapporterar från Anna1:s blogg
"Vi ska åka in till Länsakuten efter att min ex-man slutat jobba. Då har man ännu en sjukdomsvistelse framför sig. Som jag inte blivit prövad tillräckligt i livet? "
 "Nu kommer jag nog att bli borta i ett par veckor. Tack till er som följer mig och vill mig väl. Som ni säkert märkt är jag lite knäpp men det finns inget hat eller illvilja inom mig."
 Bara att vänta och se. Läste först lite slarvigt som att ex-mannen skulle sluta sitt jobb och ta hand om henne men så är det ju knappast.
Inte ond, inte dum, bara knäpp och med en olycklig start på livet ...


2015 03 06                                  
Mail från Anna1
Jag vet två personer, Peter och Stefan, som är sugna på att åka till Sundberget och spöa skiten ur fucken.
Jag vet inte hur jag ska göra men eftersom han dagligen uppdaterar dig med förtal så kanske det vore det bästa om någon verkligen "spöade skiten ur honom".
Frågan är hur mycket en människa får förstöra innan någon går till handgripligheter. Vi är många som blivit lurade och trakasserade av den här mannen.
Jag vill inte bryta mot lagen men samtidigt har jag fått nog. Och tro mig, Peter och Stefan vill man inte ha emot sig.
Jag är väldigt glad för att vi är vänner igen. Du behöver inte svara på det här för det gör ju faktiskt dig till medbrottsling *asg*
Men nu vet du alltså att vi har två kriminella män som kan hjälpa oss!
Kram Anna1


Syftet var att ge henne lugn och ro. 

Det är inte näthat.


Att på falska grunder återge en händelse som denna, 
inte hålla sig till sanningen och låta kommentarsfältet flöda av hat i avsikt 
att skandalisera oskyldiga människor som bara ville väl. 

DET
ÄR NÄTHAT.